Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA) woensdag 24 mei 2023 (2023)

Inhoudsopgave

 1. Kerngegevens
 2. Tekst
 3. Meer informatie
 4. Parlementaire Monitor

1.

Kerngegevens

Officiële titelAgenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA) woensdag 24 mei 2023
Document­datum22-05-2023
Publicatie­datum22-05-2023
KenmerkA.W. Westerhoff 2023A01654 8
Commissie(s) Buitenlandse Zaken (BUZA)
Externe linkorigineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 22 mei 2023

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

DEF

i.v.m. agendapunt

5, 13, 19

EU

i.v.m. agendapunt

13, 16, 23

J&V

i.v.m. agendapunt

19

KR

i.v.m. agendapunt

22

VWS

i.v.m. agendapunt

17

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

woensdag 24 mei 2023 13.00 - 13.45 uuropenbaar

Onderwerp:

 • 1.

  Agendapunt: Noot:

Procedurevergadering

Regeling van werkzaamheden

Commissie voor regeling van werkzaamheden

Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de dag voor de procedurevergadering worden aangemeld

Brievenlijst

 • 2.

  Agendapunt:Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 3.

  Agendapunt:Geplande activiteiten commissie

Noot: wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van

Buitenlandse Zaken 2022

wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2022 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

(Video) Pledging Event, Africa Dialogue, Middle East & other topics - Daily Press Briefing (24 May 2023)

wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerievan Buitenlandse Zaken (vragen aan de minister)wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie vanBuitenlandse Zaken 2022

wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerievan Buitenlandse Zaken (vragen aan de Algemene Rekenkamer)do 01-06-2023 13:00-14:00 Technische briefing inzake de EuropeseVredesfaciliteit (EPF), door het ministerie van Buitenlandse Zaken en EDEOdo 01-06-2023 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van debegrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)do 08-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering

di 13-06-2023 17:45-18:45 Technische briefing door de Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO over de NAVO-top in Vilnius van 11-12 juli2023

di 20-06-2023 17:00-18:00 Gesprek met Commissie Buitenlandse Zaken Letland

wo 21-06-2023 10:30-11:30 Strategische procedurevergadering wo 21-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering

do 22-06-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d.

26 juni 2023

do 22-06-2023 Dag van de Publieke Dienstverlening (geen activiteiten plannen)

do 29-06-2023 13:30-14:30 Kennismakingsgesprek met de nieuwe Amerikaanse ambasadeur in Nederland

wo 05-07-2023 10:00-13:00 Commissiedebat Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

wo 05-07-2023 13:30-16:30 Commissiedebat MH17

do 06-07-2023 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO (ter voorbereiding op de NAVO-top in Vilnius van 11-12 juli 2023do 06-07-2023 12:30-13:15 Procedurevergaderingdo 06-07-2023 16:00-20:00 Commissiedebat China

do 13-07-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 juli 2023

wo 23-08-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 30-31 augustus 2023

do 31-08 t/m vr 01-09 conferentie van het Parliamentary Intelligence-Security Forum (PI-SF), Londen

Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023

zo 03-09 t/m di 05-09 Werkbezoek Interparlementaire conferentie over het EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid (delegatie nog nader te bepalen)di 12-09-2023 Commissiedebat AVVN

ma 02-10-2023 13:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid Wo 11-10-2023 10:00-12:00 Commissiedebat Consulaire Zakenma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Werkbezoek Armenië en Georgiëwo 01-11-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Iran

Nog te plannen activiteiten

 • Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea (in juni)

 • Gesprek delegatie uit het Nationaal Volkscongres van China (in concept)

 • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit hetparlement van Jordanië

 • Gesprek met het Comité Iran Vrij

 • Vertrouwelijke briefing over de uitvoering van de motie-Sjoerdsma/Vander Staaij (36200-V-33) over het versterken van de banden met Taiwan

 • (Video) Foreign Affairs - Development Council Preview, December

  Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) (tweede helft juni)

 • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving (na hetzomerreces)

 • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma enPaulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

 • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma overtoegang tot abortus is een mensenrecht

 • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)

 • Technische briefing Internationale Cyberstrategie (na ontvangst van deInternationale Cyberstrategie voor het Zomerreces)

 • Raad Buitenlandse Zaken op 23 oktober - commissiedebat 1 week voor deRaad

 • Raad Buitenlandse zaken op 13 november- commissiedebat 1 week voorde Raad

 • Raad Buitenlandse Zaken op 11 december- commissiedebat 1 week voorde Raad

 • 4.

  Agendapunt:

Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 22 mei 2023)

Noot:

 • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en hetWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de VerenigdeNaties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en huneigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) +(36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New Yorktot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteitvan rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

 • Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bijhet ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa,minister BZK)

 • Debat over het onderzoeksprogramma ’Onafhankelijkheid, dekolonisatie,geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950'(Ellemeet) (minister-president,minister BuZa) 14 juni 2023

 • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthoudervan het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik vanprofilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa,staatssecretaris BZK)

 • 5.

  Agendapunt:

Aangehouden brieven

Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 22 december 2022

Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022 - 29521-457

Voorstel:

Aanhouden tot na ontvangst van de in de brief toegezegde kabinetsbrief over de Nederlandse geïntegreerde inzet in de Sahelregio.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 6.

  Agendapunt:

Brieven bewindspersonen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met deVoorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 mei 2023 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken(V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) -36350-V

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 1 juni 2023 te 14.00 uur.

Noot:

Aan het kabinet is centraal (per brief van de Voorzitter) verzocht de antwoorden uiterlijk donderdag 22 juni 2023 bij de Kamer in te dienen.

 • 7.

  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

Zaak:

Begroting - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 17 mei 2023 Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022 - 36360-V

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022 d.d. 24 mei 2023.

 • 8.

  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 17 mei

2023

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022 - 36360-V-1

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022 d.d. 24 mei 2023.

 • 9.

  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 februari 2023

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken - 36360-V-2

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 d.d. 24 mei 2023.

 • 10.

  Agendapunt:

Jaarverslag 2022 Homogene Groep Internationale Samenwerking

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 17 mei

2023

Jaarverslag 2022 Homogene Groep Internationale Samenwerking -2023Z08617

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over Jaarverslag 2022 Homogene Groep Internationale Samenwerking d.d. 24 mei 2023.

 • 11.

  Agendapunt:

Bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruikrisicomodellen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 mei

2023

Bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen -2023Z08192

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 6 juni om 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, L. Boeve - 16 mei 2023

Stafnotitie - Reflectie namens de rapporteurs van commissie Digitale Zaken op de departementale rapportage van BuZa over het opruimen van vervuilde data-2023Z08476

Voorstel:

Betrekken bij het voorgestelde te plannen schriftelijk overleg.

 • 12.

  Agendapunt:

Vertrouwelijke inzage advies Juridische Dienst van de Raad over het listen van de IRGC op de EU-terrorismelijst

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 mei

2023

Vertrouwelijke inzage advies Juridische Dienst van de Raad over het listen van de IRGC op de EU-terrorismelijst - 27925-936

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat van 22 juni over de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juni 2023.

 • 13.

  Agendapunt:

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 mei 2023

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea - 2023Z08306

Voorstel:

Betrokken bij de technische briefing op 17 mei 2023 over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea.

Volgcommissie(s):

DEF, EU

 • 14.

  Agendapunt:

Financieringsaanvraag Nederlandse stichting in Qatar

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 12 mei 2023

Financieringsaanvraag Nederlandse stichting in Qatar - 29614-167

Voorstel:

Ter informatie.

 • 15.

  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raadvan Europa van 16-17 mei in Reykjavik (Kamerstuk 20043-132)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 12 mei 2023

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16-17mei in Reykjavik (Kamerstuk 20043-132) - 20043-133

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 16.

  Agendapunt:

Geannoteerde agenda voor de informele NAVO ministeriële bijeenkomst van 31 mei en 1 juni 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 12 mei 2023

Geannoteerde agenda voor de informele NAVO ministeriële bijeenkomst van 31 mei en 1 juni 2023 - 28676-432

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 mei 2023.

Volgcommissie(s):

EU

 • 17.

  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Ceder en Jasper van Dijk over voorkomen dat hoofdtoernooien georganiseerd worden in landen diezich niets gelegen laten liggen aan fundamentele mensenrechten(Kamerstuk 32735-349)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 15 mei 2023

Reactie op de motie van de leden Ceder en Jasper van Dijk over voorkomen dat hoofdtoernooien georganiseerd worden in landen die zich niets gelegenlaten liggen aan fundamentele mensenrechten (Kamerstuk 32735-349) -2023Z08453

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het notaoverleg Mensenrechtenbeleid van 2 oktober 2023. VWS

 • 18.

  Agendapunt:

Controle van zaken waar honorair consuls in Nederlandse dienst aan moeten voldoen

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 15 mei

2023

Controle van zaken waar honorair consuls in Nederlandse dienst aan moeten voldoen - 32734-54

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Consulaire Zaken van 11 oktober 2023.

 • 19.

  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en opNederlandse ambassades en consulaten (Kamerstuk 35925-X-29)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 15 mei

2023

Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandseambassades en consulaten (Kamerstuk 35925-X-29) - 2023Z08455

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Consulaire Zaken van 11 oktober 2023. DEF, J&V

 • 20.

  Agendapunt:

Appreciatie aangehouden motie van het lid Brekelmans c.s. over breder onderzoek verrichten naar Chinese intimidatie van eninmenging in Nederlandse media (Kamerstuk 21501-02-2643)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 16 mei

2023

Appreciatie aangehouden motie van het lid Brekelmans c.s. over breder onderzoek verrichten naar Chinese intimidatie van en inmenging inNederlandse media (Kamerstuk 21501-02-2643) - 2023Z08528

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de motie van het lid Brekelmans c.s. over breder onderzoek verrichten naar Chinese intimidatievan en inmenging in Nederlandse media (Kamerstuk 21501-02-2643)

 • 21.

  Agendapunt:

Verdragen

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Supreme Headquarters Allied Powers Europe(SHAPE) inzake de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissenvan het Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum (JFC HQBrunssum) om in Nederland betaald werk te verrichten; Brunssum, 11januari 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 17 mei

2023

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) inzake demogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het Headquarters AlliedJoint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) om in Nederland betaaldwerk te verrichten; Brunssum, 11 januari 2023 - 30952-423

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, behoeft het in de brieven vervatte verdrag geengoedkeuring van de Staten-Generaal.

 • 22.

  Agendapunt:

 • 22.

  Agendapunt:

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van eenkantoor van het United Nations Office for Project Services in SintMaarten; Kopenhagen, 3 april 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 17 mei

2023

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van hetUnited Nations Office for Project Services in Sint Maarten; Kopenhagen, 3 april2023 - 30952-427

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Het verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen juncto artikel 3 van de Wet van 24december 1947 (Stb. H 452) houdende goedkeuring van het Verdrag nopensde voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties niet de goedkeuringvan de Staten-Generaal.

Volgcommissie(s):

KR

 • 23.

  Agendapunt:

Europa

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei 2023

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 mei

2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei 2023 -21501-02-2649

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat op 16 mei over de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2023.

Volgcommissie(s):

EU

 • 24.

  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 mei 2023(Kamerstuk 21501-02-2647)

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 11 mei

2023

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 mei 2023 (Kamerstuk21501-02-2647) - 21501-02-2650

Voorstel:

Reeds betrokken bij het commissiedebat op 16 mei over de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2023.

 • 25.

  Agendapunt:

[EU-SIGNALERING] Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei 2023

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.W. Westerhoff - 15 mei 2023

[EU-SIGNALERING] Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei 2023 - 2023Z08457

Voorstel:

Reeds betrokken bij het commissiedebat op 16 mei over de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2023.

Overig

 • 26.

  Agendapunt: Noot:

 • 27.

  Agendapunt:

Zaak:

(Video) House Committee (2023/02/24)

Voorstel:

Noot:

 • 28.

  Agendapunt: Noot:

 • 29.

  Agendapunt: Noot:

Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

 • 1.

  2023Z08752 Aan minister Buza - Verzoek inbreng schriftelijk overleg overGeïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging 17-05-2023

 • 2.

  2023Z08446 Aan minister Buza- Verzoek toestemming technische briefingover de NAVO-top in Vilnius 15-05-2023

 • 3.

  2023Z08292 Aan minister Buza - Aanbiedingsbrief inbreng feitelijkevragen over artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea 11-05-2023

 • 4.

  2023Z08440 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie van de ministerop de visumproblematiek 11-05-2023

 • 5.

  2023Z06214 Aan minister Buza- Verzoek om een brief n.a.v. deaankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023

 • 6.

  2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota vande leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is eenmensenrecht 22-11-2022

 • 7.

  2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzakesituatie bahais in Qatar 02-06-2022

 • 8.

  2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Irandocumentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties teontlopen 02-06-2022

 • 9.

  2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnotaEcocide 11-06-2021

Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

Overig - Tweede Kamerlid, D.G.M. Ceder (ChristenUnie) - 17 mei 2023 Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening - 2023Z08761Ter informatie.

De deadline voor het inschrijven 30 mei 2023 is verlengd tot 2 juni 2023.

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Stand van zaken werkbezoeken 2023

Ter bespreking.

Strategische procedurevergadering d.d. 21 juni 2023

 • -

  De staf inventariseert graag welke punten de commissieleden wensen teagenderen voor de strategische procedurevergadering van 21 juni 2023.

 • -

  De staf stelt voor om een planningsbrief aan de minister van BuitenlandseZaken te vragen ter voorbereiding op de strategische procedurevergaderingvan 21 juni 2023.

Griffier:

Activiteitnummer:

A.W. Westerhoff 2023A01654

8

3.

Meer informatie

 • 36360 V - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022
 • 36350 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2023 (Voorjaarsnota)
 • 35925 X - Vaststelling begroting Defensie 2022
 • 32735 - Mensenrechten in het buitenlands beleid
 • 32734 - Nederlandse diplomatie
 • 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen
 • 29614 - Grondrechten in een pluriforme samenleving
 • 29521 - Nederlandse deelname aan vredesmissies
 • 28676 - NAVO
 • 27925 - Bestrijding internationaal terrorisme
 • verder

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 27/04/2023

Views: 5958

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.